เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-551-5415

โทรสาร : 02-551-5416

Webside : WWW.drr.go.th.

สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร.1146

 แขวงทางหลวงชนบทแพร่

เลขที่ 145 หมู่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ : 054-649711-2
 
โทรสาร : 054-649710
 
E-mail : Phrae@drr.go.th

Webside : http://phrae.drr.go.th/homeบริษัทที่ปรึกษา

บริษัท เอ็ม.วี.เอส. คอนซัลแท้นส์ จำกัด

111/83 ถนน นครสวรรค์ แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ 10100

โทรศัพท์ : 0-2281-9431

โทรสาร : 02-629-8936

E-mail : mvs_consultants@yahoo.com

บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท้นส์ จำกัด

111/168 ถนน นครสวรรค์ แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครฯ 10100

โทรศัพท์ : 0-2281-9431

โทรสาร : 02-629-8936

E-mail : pec_consultants@hotmail.com

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

184 ซอย พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12  ถนน พุทธมณฑลสาย2 แขวง บางไผ่ เขต บางแค

กรุงเทพมหานครฯ 10160

โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2

โทรสาร : 0-2805-6660-3 ต่อ 17

E-mail : asialabconsult@gmail.com