เข้าสู่ระบบ


  เมนูซ้าย/ขวา


  นาฬิกา
11 ธันวาคม 2561


ตำแหน่งและที่ตั้งโครงการ 

ตำแหน่งและที่ตั้งโครงการ

           ถนนสาย ช1 (เดิม) ปัจจุบันเป็น จ1 เป็นถนนโครงการกำหนดให้ก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนซอย 11 (ถนนสาย ก1) ที่บริเวณห่างจากถนนซอย 11 (ถนนสาย ก1) บรรจบกับถนนทางหลวงชนบท พร.4016 (ถนนสาย ก1) ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนซอย 11 (ถนนสาย ก1) ระยะประมาณ 100 เมตร   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะประมาณ 2,530 เมตร ตัดกับถนนป่าแมต บ้านสุพรรณ-บ้านต้นห้า ที่บริเวณห่างจากถนนป่าแมต บ้านสุพรรณ-บ้านต้นห้า บรรจบกับทางหลวงชนบท พร.4016 (ถนนสาย  ก1) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนป่าแมต บ้านสุพรรณ-บ้านต้นห้า ระยะประมาณ 250 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะประมาณ 1,260 เมตร ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 ที่บริเวณซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง-ชนบท พร.4016 (ถนนสาย ก1) บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 ระยะประมาณ 770 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ 3,060 เมตร ตัดกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อที่บริเวณอยู่ห่างจากถนนสายบ้านร่องกาศใต้บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อระยะประมาณ 300 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะประมาณ 1,900 เมตร จนบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ที่บริเวณซึ่งอยู่ห่างจากถนนบ้านร่องกาศเหนือ-นาจักร บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ระยะประมาณ 200 เมตร รวมระยะทางโดยประมาณ 8.800 กิโลเมตร